دیدار دانشجویان موسسه آموزش عالی شهرداری با تولیت حوزه علمیه آیت الله ایروانی

حوزه علمیه آیت الله ایروانی (ره) | حوزه علمیه آیت الله ایروانی