گزارش تصویری| درس اخلاق آیت الله منفرد برگزار شد

حوزه علمیه آیت الله ایروانی (ره) | حوزه علمیه آیت الله ایروانی