گزارش تصویری| سخنرانی سردار عباس حاجی نجاری کارشناس ارشد مسائل استراتژی

حوزه علمیه آیت الله ایروانی (ره) | حوزه علمیه آیت الله ایروانی